DK EXQUISITE


DK Exquisite 

Spektakularna wygrana

 

CHARAKTERYSTYKA:

 • Bardzo wysoki plon
 • Wzorcowa zimotrwałość
 • Bardzo silny system korzeniowy
 • Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
 • Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych, wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową)
 • Optymalny wigor jesienny, bez tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą
 • Posiada zdolność do kompensacji (przy tworzeniu rozgałęzień bocznych, co jest niezwykle ważne przy odniżonej obsadzie)
 • Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach

Cechy rolnicze:

 • Termin kwitnienia - średniopóźny
 • Termin dojrzewania - średniopóźny
 • Wysokość roślin - wysokie
 • Rejestracja: Polska 2011

 

 

 • Stanowiska glebowe: dobre i bardzo dobre
 • Termin siewu: wczesny lub optymalny
 • Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m2
 • Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu
 • Nawożenie wiosenne azotem: do 180 kgN/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawkanie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia