DK EXSTORM


DK Exstorm

Uniwersalny - najwyższe plony na każdym polu


CHARAKTERYSTYKA:

 • Bardzo wysoki i stabilny plon
 • Bardzo dobra zimotrwałość
 • Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
 • Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych-gen RLM – 7, wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową)
 • Optymalny wigor jesienny, bez tendencji do nadmiernego wydłużania łodygi przed zimą
 • Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach

Cechy rolnicze:

 • Termin kwitnienia - średniowczesny
 • Termin dojrzewania - średniowczesny
 • Wysokość roślin - średniowysokie
 • Rejestracja: Polska 2012

 

 • Stanowiska glebowe: lekkie, średnie o mniej zasobne gleby
 • Termin siewu: optymalny lub opóźniony
 • Norma wysiewu: 45-50 nasion/m2, by uzyskać obsadę docelową 40-45 roślin/m2
 • Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu
 • Nawożenie wiosenne azotem: od 120 do 160 kgN/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawkanie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia