Kontakt

Siedziba firmy

Siedziba Monsanto Polska Sp. z o.o.

Monsanto Polska Sp. z o.o. jest oddziałem firmy na lokalnym rynku. Wszelkie pytania, opinie i komentarze prosimy kierować na polski adres firmy.

Adres polskiego oddziału:

Monsanto Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
tel +48 22 395 65 00
fax +48 22 395 65 01

INFOLINIA Nasiona:

+48 600 294 400 (dotyczy nasion kukurydzy i rzepaku ozimego)

INFOLINIA Chemia:

+48 22 395 65 09 czynna w godzinach 9.00-17.00

NIP 526-10-13-151
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000027649
Wysokość kapitału zakładowego: 148.421.000,00 PLN

Formularz kontaktowy