Monsanto na świecie


1 2

Monsanto to globalny lider rynkowy branży rolniczej, specjalizujący się w takich obszarach jak biotechnologia, hodowla odmian roślin uprawnych (rolniczych i ogrodniczych) oraz środków ochrony roślin.

Potencjał
Firma powstała w 1901 roku w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Obecnie, Monsanto zatrudnia w swoich ponad 380 oddziałach rozlokowanych na całym świecie ponad 17 000 pracowników. Monsanto jest jednym z największych na świecie dostawców nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań biotechnologicznych w rolnictwie.

Monsanto oferuje swoje produkty w dwóch segmentach:

Nasiona i genomika
Segment ten obejmuje szeroką gamę odmian roślin rolniczych i ogrodniczych oraz innowacyjne technologie w zakresie biotechnologii, hodowli nasiennej oraz genomiki.

Firma koncentruje się na rozwoju największych upraw takich jak kukurydza, bawełna, nasiona oleiste głównie soja, rzepak.

Monsanto jest liderem w produkcji wysokiej jakości odmian kukurydzy i rzepaku występujących pod marką Dekalb®.

Ponadto firma posiada w ofercie 3 500 odmian ponad 60 rodzajów warzyw i owoców, które wystepują pod marką Seminis®.

Środki ochrony roślin i produkty dla zwierząt
Segment ten obejmuje środki ochrony roślin przeznaczone przede wszystkim do stosowania w gospodarstwach rolnych, herbicydy do zastosowań przydomowych i działkowych oraz produkty przeznaczone dla zwierząt hodowlanych.

Monsanto jest światowym liderem w produkcji herbicydu nieselektywnego zawierającego substancję aktywną - glifosat, który występując pod marką Roundup® jest flagowym produktem koncernu.

Więcej informacji na temat prowadzonej działalności w zakresie biotechnologii i rozwoju nowoczesnego rolnictwa na świecie znajduje się na korporacyjnej witrynie www.monsanto.com oraz www.seminis.com