Roundup® Flex 480


Opis działania

Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Działanie na chwasty

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Korzyści

 • Wyższa koncentracja 480 g/l glifosatu
 • Minimalny okres od zabiegu do deszczu – 1 godzina
 • Skuteczny także w zmiennych warunkach pogodowych
 • Możliwość uprawy od 24 godzin po zabiegu – chwasty jednoroczne
 • Możliwość uprawy od 5 dni po zabiegu – chwasty wieloletnie

Tabela Uprawa

Monsanto

Tabela chwasty wrażliwe

Monsanto

MonsantoRoundup Flex 480 jest dostępny w opakowaniach 1l, 5l, 15l, 20l i 200l.

Oryginalne opakowania mają wiele zalet, a wśród nich:

 • uchwyt umożliwiający wygodne trzymanie
 • etykietę zawierającą szczegółowe informacje wraz z podstawowymi parametrami
 • uchwyt od spodu ułatwiający nalewanie
 • patent Monsanto ,,anti-glug system’’ i duży otwór szyjki z zasysaniem powietrza umożliwiający płynne nalewanie bez pęcherzy
 • kalibrację umożliwiającą łatwe odmierzanie
 • zaokrąglone zakończenie szyjki, dzięki któremu nie pozostaje w niej ciecz

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0°C - 30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Etykieta
Mając na uwadze skuteczne działanie preparatu oraz bezpieczeństwo przy stosowaniu środka jego użytkownika i środowiska, prosimy o zapoznanie się z informacjami na etykiecie opakowania.

Bezpieczeństwo
Roundup® Flex 480 to środek chwastobójczy w formie koncentratu, który został dopuszczony do obrotu zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-218/2014 z dnia 23.10.2014 r.

Do pobrania:

 • Etykieta rejestracyjna - użytkownicy profesjonalni
 • Etykieta rejestracyjna - użytkownicy nieprofesjonalni
 • Karta charakterystyki - użytkownicy profesjonalni
 • Karta charakterystyki - użytkownicy nieprofesjonalni